برف روی خط استوا

حقیقت

از عرش به فرش افتادن
حقیقت دارد
حقیقت دارد که همیشه در
روی یک پاشنه نمی چرخد
و از همه بدتر این که
صبر خدا
متاسفانه خیلی زیاد است

   + مهدیه لطیفی ; ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; ٢٤ آذر ۱۳۸٧

تلنگر

یقه ی آسمان را ول کن
خدا که کاره ای نبود
ما از ما بودن ترسیدیم

   + مهدیه لطیفی ; ۳:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۸ آذر ۱۳۸٧

تلاش بیخود

مشت مشت
دیوانگی توی دیوار
مشت مشت
آب یخ توی صورت
برای تسکین درد تبدیل خوش باوری به نا باوری
 

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳ آذر ۱۳۸٧

پروانه های مرده

چشم هات
پر از پروانه های مرده اند
دلم
ببخشید اگر
پر از پروانه های مرده می شود

   + مهدیه لطیفی ; ۳:٢٠ ‎ب.ظ ; ٦ آذر ۱۳۸٧