برف روی خط استوا

شاه دزد

دل می بری اما
دست از دست تو دزدیدن
چشم از چشم تو برداشتن
یعنی
تو دزدی
من شاه دزد

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱٢ شهریور ۱۳۸٧

اعتراف

دروغ گفتن هم حدی دارد
راستش
عاشق نشده ام هرگز
مزه ی شکلات می دهد؟
یا گریه؟
یا دلشوره های مدام؟

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ ; ٦ شهریور ۱۳۸٧