برف روی خط استوا

تار

مست از تو

می رقصم تا سرگیجه

تا تار شدن اتاق

تا سیاه تر شدن چشمم

تا نبینم

نبودن بی دلیلت را

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ ; ٢۳ امرداد ۱۳۸٧

بر باد

تو که از راه می رسی
می رود
هر چه دل که ذره ذره اندوخته ام
یکجا بر باد

   + مهدیه لطیفی ; ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ; ٧ امرداد ۱۳۸٧