برف روی خط استوا

قیچی

جهان
کاردستی نیمه ی کاره ی کودکی ست
که همیشه ی خدا
قیچی را به چسب
ترجیح داده است

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ; ٢٤ بهمن ۱۳۸٧

سرمایی

همین که هوا
یک درجه سردتر می شود
پالتوت را محکم می چسبی
که چشمم را نگیرد
چتر را پیش از باران باز می کنی
پیش از بهترین خاطره
به تابستان تن دیگری
کوچ می کنی

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳ بهمن ۱۳۸٧