برف روی خط استوا

کنار کدامتان؟

کنار کدامتان قرار است قدم بزنم؟
دست هام سیاهند
بس که دست سایه ام را گرفته ام

   + مهدیه لطیفی ; ۸:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱٧ فروردین ۱۳۸٧

مقصر

به هم رسیدن
به هم نرسیدن
یا
هر چه که شد
بیا بیاندازیم گردن کهکشان و
سرنوشت و
خدا
تا کمتر گریه مان بگیرد

   + مهدیه لطیفی ; ٢:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱٠ فروردین ۱۳۸٧