برف روی خط استوا

بی خداحافظ

به خدا نمی سپارمت

راه خانه اش را خودش هم گم می کند

از بس کوچه پس کوچه دارد

   + مهدیه لطیفی ; ۱:٠٢ ‎ب.ظ ; ٢٩ امرداد ۱۳۸٦

هوس

روسری ام را باد می برد

پیراهنم را هوس

بیا بهشت را

روی تن هم هجی کنیم

همین جا روی زمین

   + مهدیه لطیفی ; ٦:٠٠ ‎ب.ظ ; ٢٢ امرداد ۱۳۸٦