برف روی خط استوا

اتفاق کمی نيست!

از بلندای چشم تو افتادن

اتفاق کمی نیست

جهانی به وسعت دل شاعر را

سیل می برد  

   + مهدیه لطیفی ; ۳:٢۸ ‎ق.ظ ; ٢٩ تیر ۱۳۸٦

حضور بی گاه

راه دوری نمی روم

اما نمی بینی ام

می پرم توی خواب هایت بی گاه

به شکل کبوتری

یا کابوسی

که صبح ها هر چه بیشتر فکر کنی

بیشتر یادت نیایم

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ ; ٥ تیر ۱۳۸٦

سر درد

من سرم درد می کند

کلماتم هم

   + مهدیه لطیفی ; ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ ; ۳ تیر ۱۳۸٦