برف روی خط استوا

نوروز به نوروز

نوروز به نوروز
کهنه تر می شوند و
ارزشمند تر
شراب های ناب و
سیرترشی های زیرزمین مادربزرگ
نوروز به نوروز
کهنه تر می شوند و
بی قدر تر
حرمت باران ها و
واژه هایی از قبیل دوستت دارم

   + مهدیه لطیفی ; ۳:٥٢ ‎ب.ظ ; ٢۸ اسفند ۱۳۸٦

دل زیادی

برای به دست دوست سپردن
دل زیادی می بایست
که نیست
که نداریم
که داده ایم از دست

   + مهدیه لطیفی ; ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱٥ اسفند ۱۳۸٦

چند سال دیگر ؟

آهای پسرک
که گرم از خورشید تنم
آب تنی می کنی توی چشم های
دست به گریه ام
چند سال دیگر زنده می مانی ؟
که نمی خواهی بفهمی
می شود عاشق مرد !

   + مهدیه لطیفی ; ۸:٤٦ ‎ب.ظ ; ۸ اسفند ۱۳۸٦