برف روی خط استوا

خنده دار است ولی ...

در خواب هایم از آسمان دارد انار می بارد

بی چتر بیا

وقتی زیر همه ی قول های مردانه ات زده ای  رفته ای

خنده دار است ولی

من از این همه تو

کمی عشق می خواهم

دنیایی نگاه

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۸ امرداد ۱۳۸٤

مادامی که نشنوی

بيا تا سرت نرفته

صدای آن ضبط صوتت را کمتر کن

شايد کمی هم از صدای من سر در بياوری

که مادامی که تو نشنوی

من يکسره حرف های تکراری ام را تکرار می کنم

تو يکسره جواب های سر بالا تحويلم می دهی

و نه من پياده می شوم

نه تو ...

 

   + مهدیه لطیفی ; ٤:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱٤ امرداد ۱۳۸٤

روی پیست الفبا

 

تو از خواب من می پری

سوار دوچرخه ات می شوی

و روی پیست الفبا

دور می زنی و

دور می شوی

   + مهدیه لطیفی ; ٢:۱٩ ‎ب.ظ ; ٧ امرداد ۱۳۸٤