برف روی خط استوا

هوایی

از امروز

پروانه ها به هوای تو هوایی می شوند

به هوای تو من پروانه می شوم

به هوای تو هوا پر از من و پروانه ها میشود                        

   + مهدیه لطیفی ; ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۱ خرداد ۱۳۸٤

شعر کوتاه

۱

نمی دانم چگونه بگويم که بفهمی

ببين !

تلخ ترين حالت ممکن را هم که فرض کنی

باز هم هق هق من تلخ تر است

اصلا

هق هق من تلخ ترين اتفاق دنياست

 

****

۲

تو از تنها چيزی که سر در نمی آوری شعر است

حالا فرض کن يک شاعره عاشقت شده است و

خودت را بزن به بی خيالی

 

****

۳

من گريه نکردم که تو بخندی

اما تو بخند

تو حتی شده به گريه های من بخندی ،

بخند

 

 

   + مهدیه لطیفی ; ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ; ٦ خرداد ۱۳۸٤