برف روی خط استوا

دستم به ستاره ات نمی رسد

من به نابودی نزدیک می شوم
یا آسمان از من روی بر می گرداند،
که دستم به ستاره ات نمی رسد؟

   + مهدیه لطیفی ; ۱:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۱ آبان ۱۳۸٢

یاس تشنه

گلدان یاس پنجره مان
چشم به دستان من دوخته است
نمی داند انگار
روزی که رفتی
دستِ نوازشم را
با خود بردی!

   + مهدیه لطیفی ; ٥:٢۳ ‎ق.ظ ; ٧ آبان ۱۳۸٢